Username
Password
[ Register ] [ Forgot Password ]

 

ประวัติและผลงานของบริษัท เจ.อี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

     บริษัท เจ.อี.พี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนของนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจอเมริกาดำเนินธุรกิจในด้านออกแบบและติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและประเทศในหมู่อาเชี่ยน บริษัทได้ดำเนินธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี 2528 จึงเป็นเวลานานกว่า 25 ปี ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการภายใต้ปรัชญา คุณภาพ (Quality) ความปลอดภัย (Safety)ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ประหยัด ( Economy) ด้วยปรัชญาดังกล่าวข้างต้นทำให้ผลงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับของบุคคลากรในวงการสาธารณสุขของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงเกิดความประทับใจในผลงานที่มุ่งเน้นคุณภาพของระบบความปลอดภัยที่มีต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
     ตลอดระยะเวลา 25 ปี บริษัทได้สร้างสมประสบการณ์ในการออกแบบและเพิ่มพูนความชำนาญในการติดตั้งระบบก๊าชทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล National Fire Protection Association (NFPA) จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบก๊าชทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานการผลิตจากสถาบันและองค์กรเชื่อถือได้ในระดับโลก
     ดังนั้นจึงเป็นที่มั่นใจว่า ระบบก๊าชทางการแพทย์ที่ได้รับการออกแบบและติดตั้งโดยบริษัท เจ.อี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งการออกแบบ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การติดตั้ง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายครุภัณฑ์โคมไฟผ่าตัดมาตรฐานระดับโลกที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการผ่าตัดแก่ทีมศัลยแพทย์เป็นอย่างมาก รวมทั้งชุดวางอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องให้สารละลาย (Ceiling Pendant) ที่ใช้ในห้องผ่าตัดและหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตอีกด้วย

     เพื่อให้การดำเนินงานของระบบก๊าชทางการแพทย์ครบวงจร บริษัท เจ.อี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จึงได้เพิ่มอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่

     1. การตรวจสอบระบบก๊าชทางการแพทย์ ( Testing and Verification)
         โดยร่วมมือกับบริษัท เฮลท์ แคร์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดหาบุคลากรที่ผ่านการอบรมจาก National  Inspection Testing Certification Corporation ( NITC ) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบความถูกต้องและความบริสุทธิ์ของก๊าชที่ออกมาจากระบบก๊าชทางการแพทย์

     2. การบริการหลังการขาย ( Technical Support )
         บริษัท เจ.อี.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีทีมงานที่รองรับความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานของระบบก๊าชทางการแพทย์ โคมไฟผ่าตัด ระบบงานห้องผ่าตัด ตลอด 24 ชั่วโมง

     3. การออกแบบและติดตั้งห้องผ่าตัดสำเร็จรูป
         บริษัทมีทีมงานผู้ชำนาญการออกแบบ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องผ่าตัดให้เป็นห้องผ่าตัดปลอดจากเชื้อที่เป็นอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมทั้งสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและความดันให้เหมาะสมกับการผ่าตัด

     จากประสบการณ์อย่างยาวนาน 25 ปี บริษัท เจ.อี.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้สร้างสรรค์ผลงานการติดตั้งระบบก๊าชทางการแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ,โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตำรวจและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศ อาทิเช่น

     โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
     - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
     - โรงพยาบาลรามาธิบดี ( อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ )
     - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
     - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น ( อาคารเฉลิมพระบารมี )
     - โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ( อาคารสงฆ์อาพาธ )
     - โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ( อาคารเฉลิมพระบารมี และ อาคารศูนย์อุบัติเหตุ )

 
     

     โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
     - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ( อาคารกาญจนาภิเษก )
     - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ( หอผู้ป่วยและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก )
     - โรงพยาบาลสระบุรี ( ตึกอายุรกรรม,ตึกกุมารเวชกรรม และอาคารผู้ป่วยห้องพิเศษ )
     - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
     - โรงพยาบาลระยอง ( อาคารห้องผ่าตัดและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก )
     - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ( อาคารเฉลิมพระบารมี )

     

     โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมและตำรวจ
     - โรงพยาบาลพระมงกุฎ
     - โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ( อาคารเฉลิมพระเกียรติ )
     - โรงพยาบาลภูมิพล ( ตึกอายุรกรรมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก อาคารคุ้มเกศ )
     - โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ( ระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์และสูญญากาศทางการแพทย์ )

 
     

     โรงพยาบาลเอกชน
     - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
     - โรงพยาบาลสมิติเวช
     - โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
     - โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล
     - โรงพยาบาลในเครือบางประกอก,โรงพยาบาลในเครือศรีวิชัยและโรงพยาบาลในเครือมหาชัย

     

     ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 300 แห่ง ดังนั้นบริษัท เจ.อี.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด จึงได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยและประเทศอาเซี่ยนรวมทั้งความประทับใจในผลงานที่มีคุณภาพมาตลอด 25 ปี