Username
Password
[ Register ] [ Forgot Password ]

 


     Oxygen & Suction Unit


Oxygen Therapy Unit with Humidifier Wall Mounted ( ชุดให้ออกซิเจนและความชื้นแบบติดผนัง )

• FLOW METER สามารถปรับอัตราการไหลออกซิเจนได้ 0-15 ลิตร/นาที
• ตัวเรือนทำด้วยวัสดุอลูมิเนียมอะโนไดท์ น้ำหนักเบา
• มีชุดกรองฝุ่นละอองอยู่ด้านในโฟลมิเตอร์
• กระบอกให้ความชื้นขนาด 500 ซี.ซี.ทำด้วยโพลีซัลฟอล ( POLYSULPHON ) ทนทานตกไม่แตก กระบอกสามารถทำให้ปราศจากเชื้อโรคได้โดยการนึ่งฆ่าเชื้อโรค (AUTOCLAVEABLE)
• มีช่องใส่เช็ควาลว์เพื่อระบายแรงดัน เมื่อมีแรงดันเกินกว่า 2 PSI  หรือ  40 mm/Hg
Oxygen Therapy Unit ( Nebulizer ) Wall Mounted ( ชุดให้ออกซิเจนและความชื้นชนิดพ่นละอองและปรับเปอร์เซ็นต์ได้แบบติดผนัง )

• FLOW METER สามารถปรับอัตราการไหลออกซิเจนได้ 0-15 ลิตร/นาที
• ตัวเรือนทำด้วยวัสดุอลูมิเนียมอะโนไดท์ น้ำหนักเบา
• มีชุดกรองฝุ่นละอองอยู่ด้านในโฟลมิเตอร์
• กระบอกพ่นละอองน้ำ (NEBULIZER) สามารถปรับระดับได้ 3 ระดับ 40%,70% และ 100%
• มีช่องสำหรับใส่  HEATER  สำหรับทำความร้อนได้
• มีช่องใส่เช็ควาลว์เพื่อระบายแรงดัน เมื่อมีแรงดันเกินกว่า 2 PSI  หรือ  40 mm/Hg
• กระบอกให้ความชื้นขนาด 500 ซี.ซี.ทำด้วยโพลีซัลฟอล  (POLYSULPHON) ทนทานตกไม่แตก กระบอกสามารถทำให้ปราศจากเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อโรค ( AUTOCLAVEABLE )

Oxygen Therapy Unit with Humidifier Rail Mounted ( ชุดให้ออกซิเจนและความชื้นแบบแขวนบนราวอุปกรณ์ )

• โฟลมิเตอร์ ปรับอัตราการไหลออกซิเจนได้ 0 - 15 ลิตร/นาที
• ตัวเรือนทำด้วยวัสดุอลูมิเนียมอะโนไดท์ น้ำหนักเบา
• มีชุดกรองฝุ่นละอองอยู่ด้านในโฟลมิเตอร์
• กระบอกให้ความชื้นขนาด 500 ซี.ซี. ทำด้วยโพลีซัลฟอล ( POLYSULPHON ) ทนทานตกไม่แตก ทำให้ปราศจากเชื้อโรคได้โดยการนึ่งฆ่าเชื้อโรค ( AUTOCLAVEABLE )
• มีช่องใส่เช็ควาลว์เพื่อระบายแรงดัน เมื่อมีแรงดันเกินกว่า 2 PSI หรือ 40 mm/Hg
• มีตัวยึดเกาะบนราวแขวนอุปกรณ์เลื่อนไปมาตามตำแหน่งที่ต้องการได้
Oxygen Therapy Unit ( Nebulizer ) Rail Mounted ( ชุดให้ออกซิเจนและความชื้นชนิดพ่นละอองและปรับเปอร์เซ็นต์ได้แบบแขวนบนราวอุปกรณ์ )

• โฟลมิเตอร์ สามารถปรับอัตราการไหลออกซิเจนได้ 0 - 15 ลิตร/นาที
• มีชุดกรองฝุ่นละอองอยู่ด้านในโฟลมิเตอร์
• กระบอกพ่นละอองน้ำสามารถปรับระดับได้ 3 ระดับ 40%, 70% และ 100%
• มีช่องสำหรับใส่  HEATER  สำหรับทำความร้อนได้
• มีช่องใส่เช็ควาลว์เพื่อระบายแรงดัน เมื่อมีแรงดันเกินกว่า 2 PSI  หรือ  40 mm/Hg
• กระบอกให้ความชื้นขนาด 500 ซี.ซี. ทำด้วยโพลีซัลฟอล ( POLYSULPHON ) ทนทานตกไม่แตก ทำให้ปราศจากเชื้อโรคได้โดยการนึ่งฆ่าเชื้อโรค ( AUTOCLAVEABLE )
• มีตัวยึดเกาะบนราวแขวนอุปกรณ์เลื่อนไปมาตามตำแหน่งที่ต้องการได้เหมาะสำหรับใช้ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องผู้ป่วยวิกฤต

Oxygen Flowmeter Wall Mounted ( ออกซิเจนโพลมิเตอร์ 0- 15 ลิตร/นาที แบบติดผนัง )

• โฟลมิเตอร์สามารถปรับอัตราการไหลออกซิเจนได้ 0 - 15 ลิตร/นาที
• วัสดุทำจากอลูมิเนียมอะโนไดร์ น้ำหนักเบา
• มีชุดกรองฝุ่นละอองอยู่ด้านในโฟลมิเตอร์
Oxygen Flowmeter With Auxiliary Valve Wall Mounted ( ออกซิเจนโพลมิเตอร์ 0- 15 ลิตร/นาที พร้อมเช็ควาล์วต่อเครื่องช่วยหายใจ แบบติดผนัง )

• โฟลมิเตอร์สามารถปรับอัตราการไหลออกซิเจนได้ 0-15 ลิตร/นาที
• วัสดุทำจากอลูมิเนียมอะโนไดร์ น้ำหนักเบา
• มีชุดกรองฝุ่นละอองอยู่ด้านในโฟลมิเตอร์
• มีเช็ควาล์วสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ

Suction Unit Wall Mounted ( ชุดดูดเสมหะผู้ป่วยแบบติดผนัง )

• ปรับอัตราการดูดได้ 0 - 760 mm/Hg หรือ 0 - 200 mm/Hg
• มีขวดกันล้น ( TRAP BOTTLE ) ป้องกันของเหลวล้นเข้าระบบ ตัวขวดทำด้วยโพลีซัลฟอล ทนทาน ตกไม่แตก
• ขวดรองรับของเหลวและเสมหะขนาด 1,800 ซีซี ตัวขวดใสมองเห็นได้โดยรอบ มีขีดบอกระดับปริมาณของเหลว  สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้  สะดวกในการทำความสะอาด  พร้อมด้วยตะกร้าแขวน
Suction Unit Rail Mounted ( ชุดดูดเสมหะผู้ป่วยแบบแขวนบนราวอุปกรณ์ )

• ปรับอัตราการดูดได้ 0 - 760 mm/Hg หรือ 0 - 200 mm/Hg
• มีขวดกันล้น ( TRAP BOTTLE ) ป้องกันของเหลวล้นเข้าระบบ ตัวขวดทำด้วยโพลีซัลฟอล ทนทานตกไม่แตก
• ขวดรองรับของเหลวและเสมหะขนาด 1,800 ซีซี ตัวขวดใสมองเห็นได้โดยรอบ มีขีดบอกระดับปริมาณของเหลว  สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้  สะดวกในการทำความสะอาด  พร้อมด้วยตะกร้าแขวน
• มีตัวยึดเกาะบนราวแขวนอุปกรณ์เลื่อนไปมาตามตำแหน่งที่ต้องการได้  เหมาะสำหรับใช้ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และห้องผู้ป่วยวิกฤต

Vacuum Breaker Unit Wall Mounted ( ชุดดูดของเหลวจากช่องอกแบบติดผนัง )

• ปรับอัตราการดูดได้ 0 - 30 cm/H2O
• มีขวดใส่น้ำเพื่อวัดอัตราแรงดูด ตั้งแต่ 0 - 30 cm/H2O
• ขวดรองรับของเหลวและเสมหะขนาด 1,800 ซีซี ตัวขวดใสมองเห็นได้โดยรอบ มีขีดบอกระดับปริมาณของเหลว สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้  สะดวกในการทำความสะอาด พร้อมด้วยตะกร้าแขวน
Vacuum Trolley For Surgery ( ชุดดูดของเหลวและเลือดผู้ป่วย สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด แบบ 2 ขวด )

• ปรับอัตราการดูดได้ 0-760 mmHg                 
• มีปุ่มปิด-เปิดแรงดูดชนิดโดยตรง (DIRECT LINE)
• มีขวดกันล้น (TRAP BOTTLE) ป้องกันของเหลวเข้าระบบตัวขวดทำด้วยโพลีซัลฟอล ทนทานตกไม่แตก
• ขวดรับเสมหะขนาด 3 ลิตร จำนวน 2 ใบ พร้อมขีดบอกระดับ
• ตัวรถเข็นมี 5 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวกและมีล้อชนิด CONDUCTIVE WHELL จำนวน 1 ล้อ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิตย์

Vacuum Trolley For Anesthetist ( ชุดดูดของเหลวและเลือดผู้ป่วย สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด แบบ 1 ขวด )

• ปรับอัตราการดูดได้ 0 - 760 mm/Hg
• มีปุ่มปิด-เปิดแรงดูดชนิดโดยตรง ( DIRECT LINE )
• มีขวดกันล้น (TRAP BOTTLE) ป้องกันของเหลวล้นเข้าระบบตัวขวดทำด้วยโพลีซัลฟอลทนทานตกไม่แตก
• ขวดรองรับเสมหะขนาด 3 ลิตร จำนวน 1 ใบ พร้อมขีดบอกระดับ
• ตัวรถเข็นมี 5 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวกและมีล้อชนิด CONDUCTIVE WHELL จำนวน 1 ล้อ เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
Nebulizer Bottle ( กระบอกพ่นละอองชนิดปรับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน )

• กระบอกพ่นละอองออกซิเจน สามารถปรับระดับได้ 3 ระดับ 40%, 70% และ 100%
• กระบอกพ่นละอองขนาด 500 ซี.ซี. ทำด้วยโพลีซัลฟอล ( POLYSULPHON ) ทนทานตกไม่แตก กระบอกสามารถทำให้ปราศจากเชื้อโรคได้โดยการนึ่งฆ่าเชื้อโรค ( AUTOCLAVEABLE )
• สามารถถอดตัวทำ ละอองฝอยมาล้างทำความสะอาดได้ในกรณีอุดตัน
• มีช่องสำหรับใส่  HEATER  สำหรับทำความร้อนได้
• มีช่องใส่เช็ควาล์วเพื่อระบายแรงดัน หากมีแรงดันเกินกว่า 2 PSI  หรือ  40 mm/Hg

Humidifier Bottle ( กระบอกให้ความชื้น )

• กระบอกให้ความชื้นขนาด 500 ซี.ซี. ทำด้วยโพลีซัลฟอล ( POLYSULPHON ) ทนทานตกไม่แตก
• กระบอกสามารถทำให้ปราศจากเชื้อโรคได้โดยการนึ่งฆ่าเชื้อโรค ( AUTOCLAVEABLE )
• มีช่องใส่เช็ควาล์วเพื่อระบายแรงดัน เมื่อมีแรงดันเกินกว่า 2 PSI  หรือ  40 mm/Hg
Bubble Jet Bottle ( กระบอกให้ความชื้นและพ่นละออง )

• กระบอกให้ความชื้นและพ่นละออง (Bubble Jet) ขนาด 500 ซีซี
• ทำด้วยโพลีซัลฟอล (POLYSULPHON) ทนทานตกไม่แตก สามารถถอดตัวทำละอองฝอยมาล้างทำความสะอาดได้ในกรณีอุดตัน
• กระบอกสามารถทำให้ปราศจากเชื้อโรคได้โดยการนึ่งฆ่าเชื้อโรค ( AUTOCLAVEABLE )
• มีช่องใส่เช็ควาล์วเพื่อระบายแรงดัน เมื่อมีแรงดันเกินกว่า 2 PSI  หรือ  40 mm/Hg

Diamond Quick Adaptor ( หัวเสียบก๊าซทางการแพทย์ แบบเสียบเร็วต่อเข้ากับไปป์ไลน์ )

• หัวเสียบก๊าซทางการแพทย์แบบเสียบเร็ว
• Silbermann Diamond Quick Adaptor 1/8” Male Thread
• Ohmeda, Ohio Diamond Quick Adaptor
Y – Adaptor Assembly ( เอาท์เลท แบบ 2 ทาง )

• อุปกรณ์ชุดต่อ WALL OUTLET แบบ  2 ทาง  สามารถเสียบเข้ากับ อุปกรณ์โฟลมิเตอร์ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจได้ 2 ทาง

Rail Clamp And Universal Clamp ( ตัวยึดเกาะบนราวแขวนอุปกรณ์ )

• ตัวยึดจับอุปกรณ์กับราวแขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องผู้ป่วยวิกฤต สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่เกาะไปในแนวระนาบได้
Oxygen Portable Outlet ( เอาท์เลทเสียบเร็ว สำหรับติดเพดาน )

• Silbermann , Ohio Type ประกอบด้วย Primary และ Secondary เช็ควาล์วพร้อมข้อต่อเกลียว   สายมีขนาด 1/4” NPT สำหรับใช้งานกับชุดสายหัวจ่ายในห้องผ่าตัดได้Plastic Tubing Flexible Transparant Non-Toxic For Medical Gas ( สายยางทนแรงดัน สำหรับระบบก๊าซทางการแพทย์ )

• สายยางทนแรงดัน Plastic Flexible Tubing สำหรับงานระบบก๊าซทางการแพทย์แบบสายป้องกันไฟฟ้าสถิตย์